Nieuws

Hoe vaak heb je als je iets ziet wat indruk op je maakt dat het beeld in je hoofd blijft rondspoken en dit beeld een eigen leven gaat leiden , iets wat groot is wordt steeds groter en iets wat mooi is wordt steeds mooier !
Fotografie is voor mij een manier om zo n beeld vast te leggen .
Daar ben ik zo n 30 jaar geleden mee begonnen met van alles en nog wat , tegenwoordig doe ik dat alleen maar met personen en stadsgezichten .
Als ik buiten loop en goed om me heen kijk dan krijg ik wel eens het gevoel dat de omgeving voor me aan t poseren is en met een beetje geluk doet alles mee , de positie van de gebouwen om je heen , de lichtval en de lucht met wolken kunnen daar allemaal een rol in spelen !
Wat is er mooier om dat dan op beeld vast te kunnen leggen en de bijzondere details zo nodig te benadrukken !
Ik kan zo een hele dag door een grote stad lopen om die momenten en plekken op te zoeken en vast te leggen om er dan later nog iets mooiers van te maken .
Met personen gaat het iets anders
daarvan heb ik een beeld en ga daar mee aan de slag tot t moment dat ik daar zelf een foto van wil en kan maken !
Dat mn voorkeur ligt bij t fotograferen van vrouwen dat kan je zien aan de foto s op deze site !  De meeste foto s zijn surrealistisch en maak ik graag gebruik van sieraden , ook de omgeving pas ik graag aan!

De foto s van stadsgezichten kan je vinden via de link in t home menu !
De foto s zijn gemaakt in diverse Europese steden en is onderverdeeld in stadsgezichten , personen en interieurs .

How often do you see something that impresses you that the image continues to haunt your head and this image takes on a life of its own,
something big is getting bigger and something beautiful is getting more and more beautiful!
Photography is a way for me to capture such an image.
About 30 years ago I started doing all sorts of things, nowadays I only do that with people and cityscapes .
When I walk outside and take a good look around, I sometimes get the feeling that the environment is posing for me and with a bit of luck everything will do, the position of the buildings around you, the light and the sky with clouds can all play a part in that !
What could be better than to capture that on image and to emphasize the special details if necessary!
I can walk all day through a big city to look up and capture those moments and places and then make it even more beautiful later.
It is slightly different with people, I have an image of that and will work on it until I want to and can take a photo of it .
That my preference lies in photographing women, you can see from the photos on this site! 
Most photos are surreal and I like to use jewelry,
I also like to adjust the environment!

You can find the photos of cityscapes via the link in the home menu!
The photos were taken in various European cities and are divided into cityscapes, people and interiors. … Lees verder